Kroniek van Thea Savelberg


KRONIEK 1985 – 2007 van jeu de boulesvereniging JBC MAZIJK de PéTANQUE 

20-07-85 de Wijkse Jeu de Boules Club onder leiding van Koos Louwes opgericht in Tapperij de Hoffbuurt, waarbij 50 personen belangstelling toonden. 

18-08-85 werd het 1e toernooi op de Mazijk georganiseerd. 

03-09-85 wordt in een algemene ledenvergadering in de Stijgbeugel de vereniging officieel opgericht onder leiding van dhr. Meep Poel namens de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond). Er waren 34 personen aanwezig en een nieuw bestuur werd gekozen: Daan Kouveld (voorzitter), Henk Kort (penningmeester), Thea Savelberg (secretaris), Koos Louwes (wedstrijdgebeuren) en Anjo Kouveld (pr). Binnen een paar dagen was het aantal leden gestegen tot 43. 

Vanaf 13 november 1985 kunnen we indoor boulen in de manege Het Kleine Ros, waar ook toernooien worden gehouden. De communicatie naar de leden toe gebeurt via een Nieuwsbrief, waarvan de eerste reeds op 18 september 1985 de deur uit gaat. 

Februari 1986 carnavalsavond (verkleed boulen). Wegens succes wordt besloten deze om het jaar te houden. 

Februari 1986 eerste clubblad; redactie Anjo Kouveld, Toos Trommar en Janny Wagenaar. Er wordt de leden gevraagd een naam te bedenken. 

28-02-86 1 e ledenvergadering. De naam van het clubblad wordt bekend gemaakt: Mazeiker (Herman Trommar) In 1986 hebben we de eerste contacten met de gemeente met het verzoek tot uitbreiding van de Mazijk. Jammer genoeg wordt dit verzoek afgewezen. We mogen wel gebruik maken van het kasteelpark. Hiervan wordt bij de toernooien graag gebruik gemaakt. 

03-11-86 1 e wedstrijdcommissie, bemand door Koos Louwes en Daan Kouveld. 30-05-89 1 e atv-toernooi waaraan 56 doubletten deelnamen. (atv = arbeids tijd verkorting) 

06-06-90 bbq voor de leden ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 

05-08-90 1 e lustrum-toernooi (64 equipes) Volgende jaren weer diverse contacten met de gemeente o.a. over uitbreiding en verlichting. Eindelijk is het dan zo ver: 

04-04-92 officiële opening van de uitbreiding accommodatie op de Mazijk door wethouder Joosse, geassisteerd door het oudste lid (Bertus Hoek) en het jongste lid (Monique de Jong). Februari 1994 verschijnt het laatste clubblad “Mazeiker”, daar er geen respons is geweest op de oproep om aanvulling van de redactie. Info gebeurt voortaan door het secretariaat via het “Bulletin Actuel”. Met ingang van september 2001 verschijnt weer een nieuw clubblad onder een nieuwe naam: Boulegondiër (redaktie Sally Savelberg). Vanaf 2006 tot heden is de redactie in handen van Joop van Os en Janske Bokhoven. 

09-09-1995 vieren we het 2e lustrum: overdag clubkampioenschap doublette en ’s avonds met z’n allen naar de Chinees op de Markt. 7 juni 1996 overlijdt Henk Kort, medeoprichter en penningmeester. 

12-09-97 opening van de 1e fase van het vernieuwde complex Mariënhoeve, waaronder 16 boulesbanen. Veel vrijwilligers hebben wekenlang gewerkt om een complete wildernis om te toveren tot boulesbanen. Er is geen aannemer aan te pas gekomen! Van maart tot september 2000 is “WIJK 700” met op zaterdag 10 juni een groots jeu de boules evenement, dat op diverse plaatsen (o.a. de markt en de Mazijk) in ons mooie stadje gehouden wordt. 

28-10-02 overlijdt Koos Louwes. Initiatiefnemer, medeoprichter en tot 1992 wedstrijdsecretaris. Daarnaast bekleedde hij ook een functie in het afdelingsbestuur van de NJBB. 

29-03-03 Algemene ledenvergadering. Jaap Montijn deelt namens het stichtingsbestuur Mariënhoeve-West mee dat er recent weer gesprekken plaatsvonden met de wethouder sportzaken. Ofschoon het erop leek dat onze plannen voor een boulodrôme op een dood spoor zaten, gloort er weer licht aan de horizon. 

17-09-03 overlijdt Jacques Gerritse. Van 1991 tot 1994 penningmeester en van 1995 tot 1998 voorzitter. Daarnaast vertegenwoordigde hij Mazijk bij de Stichting Mariënhoeve-West. 

10-10-03 overlijdt Max Hausel. Hij bekleedde 2001 en 2003 de bestuursfunctie penningmeester. December 2003 wordt de projectgroep “herstructurering Mariënhoeve” opgericht. Met daaronder commissies, waarin namens Mazijk zitting hebben Jan van Amersfoort (fin), Ben Veldhuizen (bouwzaken) en Joop van Os (pr). 

11-05-04 Algemene ledenvergadering. O.a. het onderwerp boulodrôme: De voorzitter deelt mee dat er veel ontwikkelingen gaande zijn inzake de herstructurering van Mariënhoeve-West. Er wordt getracht 7 verenigingen (waaronder Mazijk) in één platform te verenigen. Er zal met een zgn. vlekkenplan gewerkt worden. De volgende stap is wie met wie verder gaat. Er is reeds een prettig gesprek gevoerd met de judovereniging. 

12-04-05 Algemene ledenvergadering, Johan heeft een maquette meegebracht en geeft nadere uitleg. De eindrapportage “Herstructurering Sportpark Mariënhoeve” wordt binnenkort bij de gemeente ingediend. 

06-12-05 Algemene ledenvergadering. Jan van Driel geeft aan de hand van diverse tekeningen een presentatie van de huidige stand van zaken inzake de herstructurering, het zgn. vlekkenplan. 

19-04-06 Algemene ledenvergadering. Stemming over samengaan van Mazijk met Judovereniging Duurstede in één omnivereniging, om samen één accommodatie te kunnen realiseren. Van de 72 leden zijn er 36 aanwezig en zijn er 24 ondertekende volmachten. Het voorstel wordt met 60 stemmen aangenomen. 

03-11-06 wordt de 1e paal geslagen door Jan Alings namens Mazijk en Frans Odijk namens Judo Duurstede 

12-12-06 Algemene ledenvergadering. Jan van Driel/voorzitter geeft een samenvatting over de stand van zaken. De bouw groeit hard en a.s. vrijdag wordt het hoogste punt bereid. Dit zal gevierd worden met “pannenbier” en iedereen is van harte welkom. De komende maanden wordt er hard gewerkt om het “judodrôme” gereed te krijgen. Dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers is dit ook gelukt en hebben we op: 

30-09-07 het 1e toernooi, een openingsmêlée, voor leden en oud-leden in de overdekte accommodatie, waarbij we zelfs een van de oprichters, Lies Kremer, mochten begroeten. ‘s Avonds was er voor de liefhebbers nog en barbecue met live-muziek. 

06-10-07 vond het openingstoernooi plaats. Hiervoor waren de verenigingen van afdeling 6 van de NJBB, waarbij wij zijn ingedeeld, uitgenodigd en waarbij iedereen, zonder uitzondering, enthousiast was over onze prachtige hal. Voor dit jaar staat nog het oudejaarsnacht-toernooi gepland. 

Op 23 januari 2008 zal de eerste ledenvergadering van de Omnivereniging (Judo en Mazijk) gehouden worden, In 2008 beginnen we in de maanden jan-febr-maart met een cyclus voor doubletten, daarna op 

30 maart voorjaarstoernooi 

23 april atv-toernooi 

22 juni Mariënhoevetoernooi 

25 oktober wintertijdtoernooi

Thea Savelberg, secretaris Mazijk