Privacyverklaring

Privacyverklaring Jeu de Boules Club Mazijk de Pétanque 

Wie zijn wij? 

Jeu de Boules Club Mazijk de Pétanque (hierna Mazijk de Pétanque) is een vereniging met als doel het spelen van pétanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. pétanque. Het adres van de speellocatie is Sportpark Mariënhoeve, Lekdijk Oost 13a te Wijk bij Duurstede. KvK nummer 40480564. Verdere contactgegevens staan vermeld op de website onder het kopje “Contact”. 

Mazijk de Pétanque is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Mazijk de Pétanque verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, licentienummer en e-mailadres. De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van Mazijk de Pétanque. Bij afmelding als lid worden de gegevens direct uit het systeem verwijderd. NAW gegevens van oud leden worden opgeslagen in een, met AES versleuteld, Excel bestand op de computer van de secretaris en maximaal 5 jaar bewaard. 

Doel van de persoonsgegevens 

Mazijk de Pétanque verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  Inschrijving bij de NJBB.  Uitnodiging voor ledenvergadering en/of factuur voor inning contributie en kosten district of bondscompetities.  Verjaardaglijst (datum+naam) op de website.  De wedstrijd commissie kan op aanvraag een lijst met namen en licentie nummers krijgen ten behoeve van de organisatie van interne en regionale competities. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mazijk de Pétanque deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege het opmaken van de rekening en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d. Bij aanmelding als lid van Mazijk de Pétanque geeft het lid aan akkoord te gaan met het delen van de benodigde gegevens voor de aanvraag van de licentie. De leden gegevens worden ook bijgehouden in het leden administratie systeem van de bond. Toegang is via een gebruikerscode + wachtwoord verleend aan de secretaris van de vereniging en aan een functionaris van de bond ten behoeve van de aanmaak van licentie pasjes en bonds- contributie. 

Informatie rechten 

Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar de secretaris. Mazijk de Pétanque wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Laatste wijziging: 26 mei 2018 Privacyverklaring.doc 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Mazijk de Pétanque neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat. 

Technische verwerking 

De leden administratie van Mazijk de Pétanque bevindt zich in een met AES encryptie beveiligde database, toegankelijk met een wachtwoord verleend aan de secretaris en penningmeester. Een gedeelte van dit bestand is toegankelijk voor leden via een afgeschermde pagina op de website middels een gebruikerscode + wachtwoord. De website wordt gehost bij Strato AG op beveiligde servers in Duitsland. Voor een veilige overdracht van gegevens maken we gebruik van SSL verbindingen. Dagelijks worden er back-ups gemaakt van de website door Strato AG. Secretariaat-, Ledenadministratie-, Penningmeester- en Webmaster dragen zorg voor een back-up van hun systemen. Voor het beheer van de website heeft de webmaster toegang tot alle benodigde gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Mazijk de Pétanque gebruikt session cookies op de website. Session cookies worden bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Analytische cookies worden door Strato AG vastgelegd voor het maken van statistieken van onze website. Dit betreffen: het IP adres van de bezoeker, pagina naam en tijdstip van het bezoek. Nieuwe wetten m.b.t. cookies (EPV) worden verwacht in 2019. 

Toernooien 

Bij aanmelding voor een door Mazijk de Pétanque georganiseerd toernooi zijn de naam + vereniging zichtbaar op een deelnemerslijst. Ca. 5 dagen na afloop van het toernooi worden de gegevens verwijderd. 

Portret recht 

Bij het aanmelden via OnTip geeft de deelnemer expliciet toestemming naam + evt. foto van de winnaars te mogen gebruiken op de website en publicatie in de pers. Indien de webmaster een verzoek krijgt voor het verwijderen van foto`s op privacy gronden, dan zal de webmaster hier zo snel mogelijk aan voldoen.

 Wijzigingen 

Mazijk de Pétanque behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te lezen. Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van Mazijk de Pétanque.